2863-logo-oesterdam.png
De organisatie

De organisatie

Kinderopvang den Oesterdam is een opvangorganisatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We hebben op dit moment op onze locatie een combi-groep dat betekent dat alle leeftijden bij elkaar zijn en een dagopvang groep voor kinderen van 3 maanden tot vier jaar. We bieden dagopvang en buitenschoolse opvang aan op de boerderij, in het mooie en rustige buitengebied van Tholen.

Kinderopvang den Oesterdam is onderdeel van de franchiseformule van Opvang Nieuwe Stijl (ONS). ONS heeft een formule ontwikkelt die kinderopvangprofessionals in staat stelt om een eigen kindcentrum te beginnen. Voor u betekent dit dat de administratie rondom de opvang door hen verzorgd wordt. Voor u betekent het ook dat wij alle tijd aan u en de kinderen kunnen besteden!

ONS ondersteunt den Oesterdam onder andere bij:

 • Het voldoen aan de wettelijke eisen
 • Het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek
 • Controle op geldigheid van documenten (certificaat BHV, VOG, diploma's, legitimatiebewijs)
 • Scholing en bijscholing
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek aan de opvanglocatie
 • Professionele ondersteuning bij pedagogische vraagstukken

Op de groep vangen we maximaal 16 kinderen op. Voor kinderen tot 4 jaar zijn er aparte slaapruimtes beschikbaar. Het aantal pedagogisch medewerkers die op de groepen aanwezig zijn, is afhankelijk van de samenstelling en de grootte van de groep. Er is altijd een vast team aanwezig. 

Kinderopvang den Oesterdam biedt opvang voor kinderen in en rondom Tholen. Wij zitten in het prachtige rustige buitengebied van Tholen. De kinderopvang is gelegen op een ruime boerderij waar ook verschillende dieren aanwezig zijn! 

Locatie

Kinderopvang Den Oesterdam is gevestigd in Tholen, aan de Ceresweg nummer 6.

Hier op de rustig gelegen boerderij hebben wij onze kinderopvang gemaakt. Wat eerst een koeienschuur was, hebben we omgetoverd tot een warme en veilige speelplek voor de kinderen. De groepsruimte is zo huiselijk mogelijk gemaakt en er is gedacht aan verschillende hoeken voor elke leeftijd. Naast deze ruimte hebben we meerdere slaapkamers gerealiseerd, deze zijn brandvertragend en voldoen aan alle eisen. Daarnaast grenst de buitenspeelplaats aan onze groepsruimte en is deze zo kindvriendelijk mogelijk gemaakt. Wij hebben twee groepsruimtes waarvan de dagopvang groep in het tweede kwartaal van 2023 is gerealiseerd. 

Wilt u de sfeer komen proeven? Bel gerust voor een afspraak.

Visie
 

‘Het zijn wie je bent en de tijd en ruimte om plezier te maken staan centraal’

Den Oesterdam staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige, groene en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Het is daarbij van belang dat alle kinderen met alle kansen en mogelijkheden zich spelenderwijs tot ontwikkeling kunnen komen bij den Oesterdam. Ieder in zijn of haar eigen tempo. Het zijn wie je bent en waar de tijd en ruimte is om plezier maken staat centraal binnen onze kinderopvang. Het uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en hiervoor dus de kans zal krijgen om dit te mogen ontwikkelen.  

Onze Missie: 

Het opvangen van kinderen in een veilige, groene en leerzame kinderopvang waarbij wij hen kansen bieden en stimuleren zoveel mogelijk zelf te ontdekken. Zo leren zij hun mogelijkheden en grenzen kennen en ontwikkelen zich tot evenwichtige volwassenen met respect voor mens, dier en natuur. 

Pedagogische vaardigheden van onze medewerkers

Onze Medewerkers zijn in staat om met een kind te communiceren op hun leeftijds- en belevingsniveau. Dit betekent dat er op de groep continue interactie is tussen de medewerkers en de kinderen. Ook communiceren met de jongste kinderen is daarom erg belangrijk en medewerkers moeten in staat zijn ook van baby’s de communicatie te kunnen volgen.

Oudercommisie

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang.

Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals op de uitvoering van artikel 1.50/1.56  (het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang).

Een in werking zijnde oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders/ opvoeders. Wij vinden het belangrijk dat er een interactie is tussen de ouders/ opvoeders en de pedagogisch werkers van Kinderopvang den Oesterdam, waardoor wíj alert blijven & weten wat er onder de ouders/ opvoeders leeft. Zo blijven we gezamenlijk in beweging.

Maak een afspraak..                    .. of schrijf uw kind meteen in

"Liefdevol en geduldig, warm en huiselijk."

Renita van werkhoven, moeder van Krijn (2jr) en Kato (0jr)

 • Kleinschalig en flexibelKleinschalig en flexibel
 • Ontwikkelingsgericht spelen
  Ontwikkelingsgericht spelen
 • Vaste gezichten
 • Maximale aandacht voor uw kind
  Maximale aandacht