2863-logo-oesterdam.png
Dagopvang de Beestenboel

Dagopvang de Beestenboel

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_Intro

Meer over Dagopvang de Beestenboel

Ceresweg 6

4691 RP Tholen

Telefoon: 06-38438384

Aantal plaatsen: 24

 

Wij hebben bij den Oesterdam een combigroep (0 tot en met 13 jaar) en een dagopvang groep (0-4 jaar). Wij werken met een vast team van pedagogisch medewerkers. En werken niet samen met een inval-pool. U ziet altijd een vast gezicht op de groep van uw kind. Onze twee groepen zijn ingericht als een gezellige, warme en huiselijke leefruimte die aan alle gemakken voldoen. Samen met een grote speelruimte voor alle leeftijden. 

Dagritme baby's:

De baby's krijgen bij den Oesterdam vanzelfsprekend de mogelijkheid om het ritme waar zij zich prettig bij voelen te blijven volgen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hoe de baby het thuis gewend is. Er wordt gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje als extra communicatiemiddel tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het juist van de baby's erg fijn om goed op de hoogte te zijn hoe het met hen gaat, zodat de opvang zo goed mogelijk kan aansluiten bij thuis. Baby’s hebben baat bij een zo gemakkelijk mogelijke overgang van de wereld thuis naar het Kinderdagverblijf. Voorop staan de drie R-en:  rust, reinheid en regelmaat. Dat neemt niet weg dat we ook speelgoed aanbieden om hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te stimuleren om te bewegen. Rond anderhalf jaar tot 2 jaar gaan de kindjes mee in het dagritme van de andere kindjes

Dagritme peuters:

Den Oesterdam vindt een duidelijk dagritme erg belangrijk voor de kinderen. Wel zal er altijd worden gekeken naar waar behoefte aan is. Zoals bij mooi weer er langer wordt buiten gespeeld dan de dagindeling beschrijft. Het kan ook zo zijn dat er een activiteit buiten de deur is of wordt er langer doorgespeeld met de activiteit. We vinden het belangrijk om hier ook oog voor te hebben, weer uitgaande van de uniekheid van ieder kind. We gebruiken een dagindeling vooral omdat het meer structuur en duidelijkheid geeft aan de kinderen. Bewegen vinden wij belangrijk. Wij gaan dan ook, wanneer het weer het enigszins toelaat, met de kinderen naar buiten. Wij beschikken over een mooi buitenspeelterrein waar de kinderen heerlijk en veilig kunnen spelen met een breed aanbod van materialen.

Geïnteresseerd of wilt u meer info: mail dan naar info@kinderopvangdenoesterdam.nl

Openingstijden

Dagopvang

Maandag               07.00 - 18.00
Dinsdag                 07.00 - 18.00
Woensdag             07.00 - 18.00
Donderdag            07.00 - 18.00
Vrijdag                   07.00 - 18.00

Vervroegde opvang (06.30 - 07.00) en verlate opvang (18.00 - 18.30) is mogelijk tegen speciaal tarief.

Kinderopvang Kinderopvang den Oesterdam is gesloten op de (nationale) feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Oudjaarsdag: 31 december
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 
Kinderopvang den Oesterdam is tevens drie weken in een jaar gesloten voor vakantie.

Dit betreft een week in de kerstvakantie (week 1) en twee weken in de zomervakantie (week 30 en 31) in 2024.

 

Direct inschrijven 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_openingstijden
{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_tarieven

Tarieven dagopvang (0-4jr.)

Tarieven 2023

Als uurprijs voor de dagopvang hanteren we € 9,18.
Als uurprijs voor flexibele opvang hanteren we €10,25.

Tarieven 2024

Als uurprijs voor de dagopvang hanteren we:
● Voor het 40 weken pakket : 11,30 euro
● Voor het 48 weken pakket : 10,80 euro

Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, lunch, vers fruit, tussendoortjes, drinken, verzorgingsartikelen, materiaal en reguliere activiteitenkosten. Alleen geen babyvoeding! De dagopvang is 5 dagen per week open.

Download hier de volledige tarievenlijst. Hierin vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Flexibele opvang:

Mocht u gebruik willen maken van de flexibele opvang zijn de bedragen €11,80 per uur. Flexibele opvang is nodig als uw kind geen vaste dagen in de week heeft en u niet altijd weet wanneer uw kind komt in de maand. Wel wordt er vooraf een aantal vaste uren per maand besproken waarmee u kan schuiven met de dagen. De dagen dat uw kind komt moet minimaal acht weken van te voren bekent worden gemaakt indien mogelijk.

Ruilen:

Mocht u vaste contract dagen willen ruilen is dit geen probleem. De beroeps/kindratio mag hierbij echter niet overschreden worden en wordt er altijd gekeken of het inpasbaar is op de groep. Dit gaat altijd vooraf in overleg met de pedagogisch medewerker. Hele dagen kunnen niet geruild worden voor halve dagen of in uren opgenomen worden. Het maximum aantal ruildagen per jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week dat u uw kind brengt. Bijvoorbeeld 2 dagen opvang per week, dan heeft u recht op maximaal 4 ruildagen per jaar. Ruildagen gelden niet voor flexibele opvang.

Afmelden:

Graag twee weken van tevoren uw kind afmelden bij Neeltje Bosman, dan heeft u het recht om deze dag te ruilen. Mocht uw kind ziek zijn, dan betaalt u voor de eerste ziektedag door. Is uw kind de dag erna nog ziek dan heeft u het recht deze dag kosteloos te ruilen voor een andere dag. Het liefst horen wij dit de avond ervoor.  

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12*

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand. Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op telefoonnummer: 06-38438384. 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Tholen  doet zij dit ook bij Kinderopvang den Oesterdam voor Dagopvang de Beestenboel om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie1_naam%} - Loc1_inspectierapport

"Heerlijk vrij buiten spelen en gezellige activiteiten voor kinderen"

Lotte van Elsacker, moeder van Leah (1 jaar) over Dagopvang de Beestenboel