2863-logo-oesterdam.png
BSO de Buitenbengels

BSO de Buitenbengels

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_Intro

Meer over BSO de Buitenbengels

Ceresweg 6

4691 RP Tholen

Telefoon: 06-38438384

Aantal plaatsen: 8

 

Een dag op de BSO:

De vier tot en met twaalf jarige kinderen zullen voor schoolse en na schoolse opvang krijgen. Bij de na schoolse opvang is het belangrijk dat ze middels activiteiten hun middag nuttig kunnen besteden op onze locatie. De dagindeling voor de BSO- kinderen kunnen afwijken van de indeling van de nul tot vier jarige kinderen. Wij hebben een combigroep en een dagopvang groep. We vinden het belangrijk dat de BSO- kinderen kunnen doen wat ze graag willen doen. In samenspraak zal worden besproken wat ze graag willen doen tijdens hun vrije middag. Er zullen verschillende activiteiten worden aangeboden. Bewegen vinden wij belangrijk en we zullen dan ook als het weer toe laat zo veel mogelijk buiten zijn. 

Openingstijden

BSO


                               VSO                     BSO
Maandag               07.00 - 08.30        14.30 - 18.00
Dinsdag                 07.00 - 08.30        14.30 - 18.00
Woensdag             07.00 - 08.30        12.30 - 18.00
Donderdag            07.00 - 08.30        14.30 - 18.00
Vrijdag                   07.00 - 08.30        14.30 - 18.00

Startijd van de openingstijd voor de BSO is afhankelijk van einde schooldag van de school.

Alle vijf de dagen is opvang mogelijk vanaf 12 uur voor kinderen die 's middags niet naar school hoeven.

Vervroegde opvang (06.30 - 07.00) en verlate opvang (18.00 - 18.30) is mogelijk tegen speciaal tarief.

Kinderopvang Kinderopvang den Oesterdam is gesloten op de nationale feestdagen. 

Kerst: 25 December en 26 December
Oudjaarsdag: 31 december
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Goede vrijdag: 29 maart 2024
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024

 
Kinderopvang den Oesterdam is tevens drie weken in een jaar gesloten voor vakantie.
Dit betreft een week in de kerstvakantie (week 1) en twee weken in de zomervakantie (week 30 en 31) in 2024.

 

Direct inschrijven

 

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_openingstijden
{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_tarieven

Tarieven BSO

Tarieven 2023

Als uurprijs voor de BSO hanteren we €7,90.
Als uurprijs voor flexibele opvang hanteren we €10,25.

Tarieven 2024

Als uurprijs voor de BSO hanteren we:
● Voor het 40 weken pakket : 10,20 euro
● Voor het 48 weken pakket : 9,70 euro

De BSO is inclusief: Lunch, tussendoortjes, drinken, verzorgingsartikelen, materiaal en reguliere activiteitenkosten.
De BSO is 5 dagen per week open.

Flexibele opvang:

Mocht u gebruik willen maken van de flexibele opvang zijn de bedragen € 11,80 per uur. Flexibele opvang is nodig als uw kind geen vaste dagen in de week heeft en u niet altijd weet wanneer uw kind komt in de maand. Wel wordt er vooraf een aantal vaste uren per maand besproken waarmee u kan schuiven met de dagen. De dagen dat uw kind komt moet minimaal acht weken van te voren bekent worden gemaakt indien mogelijk.

Ruilen:

Mocht u vaste contract dagen willen ruilen is dit geen probleem. De beroeps/kindratio mag hierbij echter niet overschreden worden en wordt er altijd gekeken of het inpasbaar is op de groep. Dit gaat altijd vooraf in overleg met de pedagogisch medewerker. Hele dagen kunnen niet geruild worden voor halve dagen of in uren opgenomen worden. Het maximum aantal ruildagen per jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week dat u uw kind brengt. Bijvoorbeeld 2 dagen opvang per week, dan heeft u recht op maximaal 4 ruildagen per jaar. Ruildagen gelden niet voor flexibele opvang.

Afmelden:

Graag twee weken van tevoren uw kind afmelden bij Neeltje Bosman, dan heeft u het recht om deze dag te ruilen. Mocht uw kind ziek zijn, dan betaalt u voor de eerste ziektedag door. Is uw kind de dag erna nog ziek dan heeft u het recht deze dag kosteloos te ruilen voor een andere dag. Het liefst horen wij dit de avond ervoor.  

Tarievenlijst Kinderopvang den Oesterdam

Kinderopvangtoeslag

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand. Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op telefoonnummer: 06-38438384. 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Tholen  doet zij dit ook bij Kinderopvang den Oesterdam voor BSO de Buitenbengels om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

{%lbl_locatie2_naam%} - Loc2_inspectierapport

"De kleintjes trekken zich op aan de grote kinderen en de grote kinderen ontfermen zich over de kleintjes: samen groeien."

Angelique Perdaems, pedagogisch medewerker kinderopvang den oesterdam over BSO de Buitenbengels