2863-logo-oesterdam.png

Ruilen en afmelden

Regels ruilen en afmelden:

Mocht u vaste contract opvangdagen willen ruilen is dit geen probleem. Het is wel zo dat u eerst een opvangdag moet hebben afgemeld, voordat er geruild kan worden als u uw kind(eren) op tijd heeft afgemeld. We horen het liefst een week van tevoren wanneer u een afgemelde opvangdag wilt ruilen. De beroeps/kindratio mag hierbij echter niet overschreden worden en er wordt altijd gekeken of het past op de groep. Dit gaat altijd vooraf in overleg met de pedagogisch medewerker (Debora of Neeltje).

Voor de dagopvang:
Voor de dagopvang geldt dat een hele dagopvangdag ( 11 uur) kan worden geruild voor een andere dag, dan worden die 11 uren daarvoor ook ingezet. We ruilen geen halve dagen voor hele dagen en andersom. Mochten wij op die dag geen hele dag plek hebben, wat wel eens gebeurt (dat we tot 14:30 uur plek hebben) en u wilt toch uw ruildag inzetten, dan bent u die hele dag van 11 uur wel kwijt. 

Voor de BSO:
Ruilen geldt anders bij de BSO dan bij de dagopvang. Als u uw kind voor een naschoolse opvang middag of een voorschoolse ochtend op tijd heeft afgezegd en u wilt deze (mid)dag inzetten bijvoorbeeld in de vakantie. Dan heeft u recht op de uren die u heeft afgezegd.Als u uw kind bijvoorbeeld voor een naschoolse opvang middag van 14.00 uur tot 18.00 uur afmeldt, dan heeft u dus recht op 4 uur te mogen ruilen.

Wilt u dan dat uw kind een extra dag in de schoolvakantie komt, dan moet u nog 7 uur zelf bij betalen! Zegt u de voorschoolse en naschoolse opvang op tijd af voor een dag, dan tellen we die uren bij elkaar op en dan heeft u recht om die uren te mogen ruilen voor een andere dag. Voorschoolse opvang is altijd 1,5 uur en naschoolse opvang hangt ervan af hoe laat uw kind uit school is. U betaalt altijd tot 18.00 uur door voor een naschoolse middag.
 
Regels voor dagopvang en BSO samen:
Het maximum aantal ruilen per jaar wordt bepaald door het aantal dagen of middagen per week dat u uw kind brengt. Heeft u bijvoorbeeld 2 (mid)dagen opvang per week, dan heeft u recht op maximaal 4 keer ruilen per jaar. Zijn uw ruildagen op, dan worden alle opvang dagen die u extra aanvraagt voor uw kind extra opvang en deze dag of uren komen dan een maand later op de factuur te staan.

Ruildagen gelden per jaar, dus als je nog ruildagen over hebt in 2024 dan mogen die niet meegenomen worden naar 2025. Ruildagen gelden niet voor flexibele opvang.

Afmelden:
Minimaal twee weken van tevoren uw kind afmelden bij Debora (liefst via Whatsapp), dan heeft u het recht om deze dag kosteloos te ruilen. Heeft u uw kind niet binnen dit termijn afgezegd, dan vervalt deze dag om te ruilen. Mocht uw kind ziek zijn, dan betaalt u voor de eerste ziektedag door. Is uw kind de dag erna nog ziek dan heeft u het recht deze dag kosteloos te ruilen voor een andere dag mits dit gaat in onze planning.