2863-logo-oesterdam.png
Tarieven

Tarieven

Tarieven 2023

Als uurprijs voor de dagopvang hanteren we € 9,18.
Als uurprijs voor de BSO hanteren we €7,90.
Als uurprijs voor flexibele opvang hanteren we €10,25.

Tarieven 2024

Dagopvang (0 tot 4 jaar):

Als uurprijs voor de dagopvang hanteren we:
● Voor het 40 weken pakket : 11,30 euro
● Voor het 48 weken pakket : 10,80 euro

Dit bedrag is inclusief o.a. luiers, lunch, vers fruit, tussendoortjes, drinken, verzorgingsartikelen, materiaal en reguliere activiteitenkosten. Alleen geen babyvoeding! De dagopvang is 5 dagen per week open.

In de link hieronder vindt u de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Hele dagopvang is van 7.00 – 18.00 uur (=11 uur). Extra vroege en/of lange opvang is mogelijk van 06.30 - 07.00 uur en 18.00-18:30 uur. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Voor dit half uur betaalt u de prijs van 1 heel uur opvang.

Buitenschoolse opvang

Als uurprijs voor de BSO hanteren we:
● Voor het 40 weken pakket : 10,20 euro
● Voor het 48 weken pakket : 9,70 euro *

De BSO is inclusief: Lunch, tussendoortjes, drinken, verzorgingsartikelen, materiaal en reguliere activiteitenkosten.
De BSO is 5 dagen per week open.

Download hier de volledige tarievenlijst!

Flexibele opvang:

Mocht u gebruik willen maken van de flexibele opvang zijn de bedragen € 11.80 per uur. Flexibele opvang is nodig als uw kind geen vaste dagen in de week heeft en u niet altijd weet wanneer uw kind komt in de maand. Wel wordt er vooraf een aantal vaste uren per maand besproken waarmee u kan schuiven met de dagen. De dagen dat uw kind komt moet 8 weken van te voren bekent worden gemaakt indien mogelijk.

(*) Toelichting 48 weken pakket:
Den Oesterdam is 3 weken per jaar dicht. 2 weken in de zomervakantie (week 30 en 31) en 1 week in de kerstvakantie (week 1). De overige week geldt voor alle feestdagen die wij gesloten zijn.  
•          Vrije weken in de zomervakantie vernemen wij graag voor 1 april.
•          Vrije weken buiten de zomervakantie vernemen wij graag 2 weken van tevoren.
Dagen die niet verbruikt zijn aan het einde van het jaar kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Ruilen:

Mocht u vaste contract dagen willen ruilen is dit geen probleem. De beroeps/kindratio mag hierbij echter niet overschreden worden en wordt er altijd gekeken of het inpasbaar is op de groep. Dit gaat altijd vooraf in overleg met de pedagogisch medewerker. Hele dagen kunnen niet geruild worden voor halve dagen of in uren opgenomen worden. Het maximum aantal ruildagen per jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week dat u uw kind brengt. Bijvoorbeeld 2 dagen opvang per week, dan heeft u recht op maximaal 4 ruildagen per jaar. Ruildagen gelden niet voor flexibele opvang.

Afmelden:

Graag twee weken van tevoren uw kind afmelden bij Neeltje Bosman, dan heeft u het recht om deze dag te ruilen. Mocht uw kind ziek zijn, dan betaalt u voor de eerste ziektedag door. Is uw kind de dag erna nog ziek dan heeft u het recht deze dag kosteloos te ruilen voor een andere dag. Het liefst horen wij dit de avond ervoor.  

Kinderopvangtoeslag:

In 2024 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 10,25 en voor de BSO €9,12.

Download hier de toeslagtabel kinderopvang. Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.
LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Heeft u specifieke vragen dan kunt u altijd met ons contact opnemen op telefoonnummer: 06-38438384. U kunt hieronder direct online inschrijven, maar u ook bij ons een inschrijfformulier aanvragen.

 

Direct inschrijven